Privacy en copyrights JippieJippie

 

Copyrights en beeldrecht

Van alle, op deze website aanwezige, ontwerpen, dessins en designs ligt het auteursrecht bij JippieJippie. De ontwerpen mogen op geen enkele wijze gekopieerd, vermenigvuldigd of gecommercialiseerd worden. Bij overtredingen worden gerechtelijke stappen ondernomen.

Op alle kaarten die we drukken staat www.jippiejippie.nl. Als een klant getracht heeft onze website te verwijderen, is JippieJippie altijd gemachtigd dit terug te plaatsen. We zullen dit natuurlijk altijd op een door o.i. passende manier doen. We zullen ons altijd aan deze afspraak houden en nooit restitutie verlenen.

 

Privacy- en Cookiebeleid

JippieJippie streeft er naar producten en diensten van een hoge kwaliteit te leveren, waarbij betrouwbaarheid een belangrijke factor is. Respect voor de privacy van onze klanten en een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is een belangrijk onderdeel van de betrouwbaarheid van onze onderneming. Daarom willen wij transparant zijn over de wijze waarop wij, als verantwoordelijke, omgaan met de verwerking van persoonsgegevens van onze klanten en bezoekers van onze website. In dit beleid wordt toegelicht welke informatie we, in het kader van het gebruik van onze website of editor, van jou als klant verzamelen en hoe we deze informatie verder gebruiken en beschermen.

Toepasselijkheid

Dit Privacy- en Cookiebeleid is van toepassing op elk(e) websitebezoek, transactie en elke overeenkomst die via onze website wordt overeengekomen. Alle informatie, waaronder je persoonsgegevens, die wij over jou verzamelen gedurende je bezoek en/of gebruik van onze website of editor, zal worden behandeld in overeenstemming met dit Beleid en de hierin beschreven doeleinden. Dit Privacy- en Cookiebeleid geldt niet voor websites van andere bedrijven die een link naar onze website bevatten of waarvan een link op onze website staat.

Gegevens die wij verzamelen

JippieJippie stelt je in staat om online gepersonaliseerde kaarten te maken en je bestelling op een adres naar keuze te laten bezorgen. In het kader van onze diensten kunnen we jouw gegevens op twee manieren verzamelen:

Gegevens die door jou worden verstrekt
JippieJippie verzamelt gegevens die door jou worden verstrekt zoals je e-mailadres en wachtwoord wanneer je je registreert als nieuwe klant en een account aanmaakt. Verder verzamelen we je bestelgegevens zoals je naam, (bezorg- en factuur) adres, telefoonnummer en betalingsgegevens als je een bestelling bij ons plaatst (en, als de bestelling naar iemand anders wordt verstuurd, de naam- en adresgegevens van de ontvanger voor wie de bestelling is bestemd), samen met de bestanden zoals de foto´s die door jou worden geüpload en/of worden gebruikt in dan wel op onze producten. Je e-mailadres wordt gebruikt om de bevestiging van je bestelling toe te zenden. Ook wanneer je aan ons je mening geeft, bijvoorbeeld door middel van het schrijven van een review over een Koningkaart, worden persoonsgegevens verzameld. 

Gegevens die wij automatisch verzamelen
JippieJippie verzamelt tevens gegevens die we ontvangen op basis van je gebruik van onze diensten zoals de online editor waarmee je een kaart kan ontwerpen en je bezoek aan onze website. We verzamelen bijvoorbeeld je IP-adres en het type browser dat je gebruikt, maar ook de pagina’s die je bezoekt, de datum en tijd van jouw bezoek of gebruik en op welke wijze je gebruik maakt van onze website en editor.

Hoe gebruiken we je gegevens verder?

Je gegevens kunnen voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

Acceptatie, verwerking en uitvoering van je bestelling
Je gegevens worden gebruikt om je bestelling te verwerken, uit te voeren, te produceren en te bezorgen op het door jou gekozen adres. Met je gegevens zullen we je ook op de hoogte houden van de voortgang van je bestelling. We geven jouw gegevens door aan andere bedrijven die in opdracht van ons bepaalde diensten uitvoeren. Voorbeelden hiervan zijn: een derde partij (drukker) die door ons wordt ingeschakeld om je bestelling te produceren; een vervoerder zoals GLS of PostNL om je bestelling te kunnen verzenden en af te leveren; online betaaldienstverlener Multisafepay om je betaling te kunnen verwerken; dienstverleners om onze e-mails of andere vormen van klantencommunicatie te kunnen verzenden.

Het beheren van je account
Je kunt je eigen account aanmaken op onze website. In dit account slaan we onder andere je naam, (bezorg- en factuur) adres, telefoonnummer en je e-mailadres op. We slaan ook informatie op over je eerdere bestellingen die je hebt geplaatst, zodat je je producten sneller kan terugvinden en kan bekijken of nabestellen.

Promotionele acties en prijsvragen
Als je meedoet aan een promotionele actie of prijsvraag, dan vragen we je om je naam, adres, en soms om telefoonnummer of e-mailadres en kan het zijn dat je eventueel ander materiaal deelt zoals je foto’s. Met deze gegevens kunnen we de promotionele actie of prijsvraag uitvoeren, de prijswinnaar(s) laten weten dat ze hebben gewonnen en via onze website, nieuwsbrief en/of Social Media na het verkrijgen van toestemming daartoe, de namen van de prijswinnaar(s) bekendmaken.

Onderhoud, statistische analyse en verbetering van onze diensten
We streven er voortdurend naar om onze diensten te verbeteren. Wij maken daarvoor gebruik van analytische software van derde partijen, te weten Google Analytics. Met deze analytische software plaatsen we cookies om algemene bezoekgegevens bij te houden en ontvangen we rapportages over hoe onze diensten gebruikt worden. In dit kader registreren wij via de website en de de editor gegevens zoals het IP-adres van je computer, de datum en het tijdstip van je bezoek of gebruik, je browser, welke producten door jou bekeken en ontworpen worden en welke functionaliteiten uit de editor je hierbij hebt toegepast. 

Fraude
We gebruiken onze klantgegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Indien we verzocht worden om inzage in onze klantgegevens op grond van een wettelijke verplichting daartoe, bijvoorbeeld in het kader van een strafrechtelijk onderzoek, zullen we hieraan voldoen en de verzochte gegevens doorgeven aan de desbetreffende autoriteit of opsporingsinstantie.

Verbetering van onze klantenservice
Om je snel te kunnen helpen bij vragen, maakt onze Klantenservice gebruik van je gegevens zoals je naam en je ordernummer. Onze Klantenservice kan aantekeningen maken tijdens het gesprek met jou, om vast te leggen waarom je met ons contact hebt opgenomen en welke oplossing we je gegeven hebben. Dergelijke gegevens met betrekking tot onze Klantenservice worden ook door ons bewaard. Dit is handig als je een andere keer met ons contact opneemt.

Verstrekking gegevens aan aan derdenWe stellen we je gegevens alleen beschikbaar aan derden zoals hierboven uiteengezet. Dit gebeurt uitsluitend voor doeleinden zoals die in dit Beleid zijn beschreven of hiermee verenigbaar zijn. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens en de inhoud van dit Beleid in acht te nemen. Koningkaart zal hiernaast je persoonsgegevens alleen aan derden verstrekken indien we daartoe je voorafgaande toestemming hebben verkregen, wettelijk verplicht zijn of in het geval van een fusie, overname, reorganisatie of soortgelijke gebeurtenis.

Beveiliging van je gegevensJippieJippie gaat uiterst zorgvuldig om met je gegevens, waarvan persoonsgegevens deel uit kunnen maken. Wij hebben verschillende technische en organisatorische maatregelen getroffen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Elk product en alle daarin opgeslagen afbeeldingen, foto’s of andere geüploade inhoud is beveiligd door jouw unieke e-mailadres en wachtwoord. Andere gebruikers kunnen de door jou gemaakte producten en hierin opgeslagen inhoud niet inzien zonder in het bezit te zijn van deze beide gegevens. Daarom raden we je aan om je wachtwoord met zorg te kiezen en deze niet te delen met anderen!

Cookies

Cookies zijn kleine bestanden die online met de pagina's van onze website of online editor via je browser worden meegestuurd en worden opgeslagen op je computer, tablet, telefoon of ander apparaat. Wij gebruiken cookies om je gebruikservaring tijdens het bezoeken of gebruiken van onze diensten via de website of editor te optimaliseren. De cookies zorgen ervoor dat onze website je browser, voorkeuren en geschiedenis herkent bij je volgende bezoek. 

JippieJippie gebruikt de volgende soorten cookies:
Functionele cookies: deze cookies zijn nodig om onze website te kunnen bezoeken en onze diensten te kunnen gebruiken. Deze cookies zijn bedoeld het gebruik van onze website te faciliteren en slaan daarom je persoonlijke instellingen op, welke items er toegevoegd zijn aan je winkelmandje en of een bepaald bericht al aan jou getoond is om zodoende te voorkomen dat je het nog een keer te zien krijgt.

Analytische cookies: deze cookies houden gegevens bij over het gebruik van onze website of editor via Google Analytics. Deze statistieken geven ons onder andere inzicht in hoe vaak onze website wordt bezocht, welke delen van onze website bezoekers het interessantst vinden, welke producten door jou bekeken en ontworpen worden en welke functionaliteiten uit de editor je hierbij hebt toegepast. Deze gegevens worden gebruikt voor statistische analyses van het bezoek-, gebruik- en klikgedrag. Dit doen we om onze website en editor voortdurend te verbeteren en zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken.

Social Media-cookies en andere cookies van derde partijen: als je onze website bezoekt, kan er ook content worden aangeboden door andere bedrijven dan JippieJippie. Deze bedrijven kunnen ook cookies op je computer zetten. Als je bepaalde JippieJippie-content deelt via Social Media netwerken zoals Facebook of Twitter, dan kunnen deze derde partijen ook cookies op je computer zetten. Het is belangrijk om te weten dat wij geen toegang hebben tot, noch controle over, cookies die door derden worden gekozen. We raden je aan de websites van deze derde partijen te raadplegen voor meer informatie over hun cookies en over hoe je ze kunt beheren.

De hierboven genoemde cookies worden alleen door ons gebruikt en de hiermee verzamelde gegevens worden niet gedeeld met derden, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van een doeleinde zoals hierboven uiteengezet en in overeenstemming met dit Privacy- en Cookiebeleid. De via je browser op je computer geplaatste cookies kunnen verwijderd worden als je dat wilt. De meeste browsers accepteren cookies automatisch, maar je kunt je browserinstellingen aanpassen als je dit niet langer wilt toestaan. Meer informatie vind je onder “Help” in je browser. Als je de cookies niet accepteert, kun je onze website nog wel bezoeken, maar dan kan het zijn dat bepaalde diensten en delen van de site niet optimaal functioneren.

Jouw rechten (inzage, correctie en verzet)

Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens kun je ons verzoeken om inzage in je persoonsgegevens. Naast inzage mag je ons ook verzoeken om je gegevens te verbeteren of aan te vullen indien je fouten hebt opgemerkt of als je dit vanwege een andere reden graag wenst. Hetzelfde geldt voor een verzoek om je persoonsgegevens te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of op een andere wijze in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Dergelijke verzoeken tot inzage, correctie of verzet, kun je richten aan JippieJippie persoongegevens per e-mail: mailjippie@hotmail.com

Wijzigingen en vragen

Ons Privacy- en Cookiebeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. We zullen elke bijgewerkte versie op deze pagina zetten, zodat je altijd op de hoogte bent van de gegevens die we verzamelen, de wijze waarop deze gegevens door ons gebruikt en beschermd worden en de omstandigheden waaronder we je gegevens aan derden verstrekken en/of openbaar maken.

Als je vragen hebt over je gegevens, ons Privacy- en Cookiebeleid of de toepasselijkheid ervan, dan kun je altijd contact opnemen met ons mailjippie@hotmail.com